ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN – CASA ENTRE LOS OLIVOS

1. ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Casa entre los Olivos.

1.2 Casa entre los Olivos omvat een woonhuis, fungerend als casa rural,  inclusief 3 glampingtent accomodaties en bijbehorend terrein, waar incidenteel gekampeerd kan worden tot een maximum van in totaal 18 personen. De glampingtenten worden voor korte termijn verhuurd aan gasten. Casa entre los Olivos wordt beheerd door uitbaters, hierna te noemen “Casa entre los Olivos”. De uitbaters van Casa entre los Olivos kunnen zich laten vervangen door vertegenwoordigers.

1.3 Als je een reservering/boeking maakt, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring.

1.4 Het minimum verblijf in Casa entre los Olivos is 7 nachten in het hoogseizoen en 3 nachten in het voor- en nazoen voor de glampingtenten.

1.5 Inchecken kan vanaf 15:00 uur, uitchecken kan tot 11:00 uur. In overleg kan hiervan afgeweken worden. Een late check-out is alleen mogelijk wanneer de glampintent op de dag van vertrek niet gereserveerd is; de prijs voor een late check-out is € 25,- incl. BTW. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

1.6 Het is niet toegestaan ongeregistreerde gasten mee te nemen in de accommodatie(s).

1.7 Huisdieren zijn toegestaan onder voorbehoud.

1.8 Roken is op het gehele terrein van Casa entre los Olivos niet toegestaan. 

1.9 Drugs zijn niet toegestaan op het gehele terrein van Casa entre los Olivos. Het verblijf van iedereen die in het bezit is van illegale middelen of deze meeneemt, zal onmiddelijk worden  beëindigd zonder teruggave van de huursom en de zaak zal zonder uitzondering aan de politie worden gemeld.

1.10 Je dient zowel in als buiten je glampingtent of kampeerplek geen geluidsoverlast te veroorzaken, en de rust van andere gasten en de eigenaren te allen tijde te respecteren.

1.11 Gasten kunnen hun auto parkeren op het afgesloten privé parkeerterrein. Parkeren geschiedt altijd op eigen risico.

1.12 Casa entre los Olivos kan gasten, bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden en/of de huisregels of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot het terrein ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de huursom.

1.13 De website van Casa entre los Olivos is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in en om de accommodatie(s) van Casa entre los Olivos ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gast(en) geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.14 Casa entre los Olivos behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen te wijzigen. Je accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat je de website en faciliteiten van Casa entre los Olivos gebruikt.

2. TARIEVEN

2.1 De getoonde tarieven zijn per accomodatie, per nacht en gebaseerd op een bezetting van twee personen.

2.2 De getoonde tarieven zijn inclusief het wettelijk geldende BTW-tarief, het gebruik van water, elektriciteit en bad- & bedlinnen. 

2.3 De getoonde tarieven zijn inclusief het geldende BTW-tarief (of gelijksoortige belasting). Mocht het btw-tarief veranderen tussen de datum van de boeking en de datum van de levering van diensten, dient volgens de belastingwetgeving het BTW-tarief te worden toegepast van het moment van de levering van diensten of verhoging van de belasting, zelfs in het geval dat het voorgaande resulteert in een verhoging van de uiteindelijke huursom die aan de gast in de reserveringsbevestiging was meegedeeld.

2.4 De getoonde tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering. Wij adviseren je een goede annulerings- en een reisverzekering af te sluiten.

2.5. De getoonde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3. RESERVERING, BEVESTIGING EN BETALING

3.1 Een aanvraag tot reservering kan via de website van Casa entre los Olivos worden verstuurd, per mail of indien van toepassing, via een door Casa entre los Olivos geselecteerde officiële bookingsite.

3.2 Na ontvangst van je aanvraag tot reservering en de door Casa entre los Olivos verzonden bevestiging, dien je de (aan)betaling te voldoen. De reservering vormt een definitieve boekingsovereenkomst als je van ons een bevestiging hebt ontvangen en de (aan)betaling is voldaan.

3.3 De aanbetaling bedraagt 50% van de totale huursom, te voldoen bij het maken van de reservering.

3.4 De restantbetaling van de totale huursom dient uiterlijk 4 weken voor aankomst te zijn voldaan.

3.5 Bij reservering binnen 4 weken voor aankomst, dient de totale huursom per omgaande te worden voldaan.

3.6 De aanbetaling en restantbetaling dient te worden overgemaakt middels een bankoverschrijving: 

bankrekening IBAN: ES68 2085 4362 2203 3026 0784

BIC-code CASRES2Z, t.n.v. I.M.A.K. Brouwers onder vermelding van je reserveringsnummer.

3.7 De kosten voor het gebruik van de honesty-bar en andere gebruikte voorzieningen tijdens je verblijf dien je bij vertrek contant af te rekenen.


4. ANNULERING

4.1 Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk of per e-mail geaccepteerd onder vermelding van je reserveringsnummer.

4.2 Indien de reserveringsovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

  • bij annulering tot 4 weken voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50% van de totale huursom
  • bij annulering vanaf 4 weken voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100% van de totale huursom

4.3 Bij een no-show is de volledige huursom verschuldigd. Wij adviseren je een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

5. OVERMACHT

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Casa entre los Olivos gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste van grondstoffen, natuurrampen en buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de uitbaters of naaste familieleden van de uitbaters e.d., waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Casa entre los Olivos kan worden gevergd.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Casa entre los Olivos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade. De gast vrijwaart Casa entre los Olivos tegen aanspraken dienaangaande. Casa entre los Olivos is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom- en watervoorzieningen en technische installaties, niet of niet tijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de accommodatie. Casa entre los Olivos is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de gast.

6.2 Casa entre los Olivos kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de uitbaters.

6.3 Onverminderd het in 6.1 en 6.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van Casa entre los Olivos, indien en voor zover de accommodatie uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Casa entre los Olivos is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Casa entre los Olivos in het voorkomende geval zal uitkeren.

6.4 Het gebruik van het zwembad en andere faciliteiten van Casa entre los Olivos geschiedt op eigen risico. Casa entre los Olivos kan niet aansprakelijk worden gehouden voor lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen door het gebruik van de faciliteiten.

7. SCHADE

7.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door Casa entre los Olivos gegeven redelijke gebruiksinstructies.

7.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem/haar en zijn medegasten aan Casa entre los Olivos of de daarin aanwezige zaken of personen, toegebrachte schade.

7.3 Een schadegeval dient door de gast direct aan Casa entre los Olivos te worden gemeld. Reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast te worden vergoed.

7.4 Bij verlies van sleutels worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast in rekening gebracht.